Město Frýdlant

Valdštejnské slavnosti

17. - 19. 5. 2019 ~ Frýdlant ~ Česká republika
slider1

slider1

Zobrazit menu

Vyhledávání

Historie slavností

V historii první Valdštejnské slavnosti se konaly koncem června roku 1934 k třístému výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. Již tehdy se jednalo o událost přesahující hranice okresu, byly vypraveny zvláštní vlaky z Tanvaldu, Zhořelce a Žitavy i posíleny autobusové linky.

Oslavy se konaly od soboty 23. června a trvaly celý týden. Začaly odhalením Valdštejnovy sochy na náměstí. Bronzová socha vévody byla odlita v Praze firmou Barták podle návrhu raspenavského sochaře Scholze a umístěna na kašně uprostřed náměstí. Slavnosti měli několik charakteristických programových prvků, které respektují i současní organizátoři slavností. Je to kulturní program, výstavy, průvody valdštejnských ozbrojených jednotek a pochodňový průvod.

Čas potom řádně trhal oponou, po válce Valdštejnovu sochu určenou do sběru zachránil vedoucí městského muzea Václav Mráz, který ji odkoupil a umístil v muzejní expozici, odkud byla roku 1956 přenesena na dolní nádvoří zámku. Valdštejnské slavnosti pak byly obnoveny po šedesáti letech a socha teprve v roce 2007 opustí zámecké nádvoří a vrátí se do města. 

Myšlenka obnovit tradici Valdštejnských dnů vznikla při příležitosti oslav stého výročí položení základního kamene frýdlantské radnice. Jednalo se o iniciativu několika fyzických osob, na jejichž bedrech spočívala celá organizace včetně finančního zajištění. Přes určité nedostatky byl tento „zaváděcí“ ročník 1994 úspěšný. V rámci programu se kromě jiného uskutečnil koncert pro krajany a také lety nad Frýdlantem. Největší zájem byl ale o historický průvod městem.

Valdštejnské slavnosti pořádané v roce 1995 budou mít obyvatelé Frýdlantu už navždy spojeny s účastí reprezentantů města v populárním televizním pořadu Hry bez hranic. Organizátoři Valdštejnských slavností se snažili využít tehdejšího mediálního zájmu o Frýdlant pro propagaci. Ne všechno však proběhlo podle jejich představ.

Organizaci Valdštejnských slavností v roce 1997 proto svěřili pořadatelé agentuře, která měla snahu v rámci slavností presentovat to nejlepší. Bohužel zradilo počasí a nakonec donutilo účinkující i diváky k úprku před průtrží mračen. Přílišná spokojenost nepanovala ani u diváků, ani u účinkujících.

V roce 1999 se proto pořadatelství ujalo město s Kulturním sdružením Frýdlant a poprvé také s kulturním sdružením Bohém. Na slavnostech se podílelo celkem 390 účinkujících, poprvé bylo instalováno dobové vojenské ležení. Odhaduje se, že se účastnilo kolem 13 000 návštěvníků, značná část jich byla z Německa a Polska. Slavnostem v roce 2001 poprvé přálo počasí. To se odrazilo v počtu návštěvníků (18.000), počet prodejních stánků se blížil stovce, ke zdaru tohoto ročníku přispěli mediální partneři. Se značným ohlasem se setkaly i doprovodné programy.

Slavnosti v roce 2003 byly zahájeny slavnostní Valdštejnskou mší v Hejnicích, kde se kromě jiného nachází polní Valdštejnův oltář. Dvoudenní pestrý kulturní program vyvrcholil po odjezdu Valdštejna koncertem čtyř hudebních skupin na náměstí.

Valdštejnské slavnosti v roce 2005 se zatím těšily největšímu zájmu, plné náměstí při zahájení, čtyřstovka bojovníků ve vojenském ležení na nábřeží řeky Smědé, tisíc lidí na módní historické přehlídce, šestisethlavý pochodňový průvod, našlapané náměstí při ohňostroji, půl tisíce lidí na výstavě v kostele, téměř deset tisíc platících divákům, mnoho dětí, pozvaných hostů, účinkujících, stánkařů Valdštejnské slavnosti navštívilo bez mála dvacet pět tisíc lidí a byly hodnoceny jako nejlepší v novodobé historii. Nikdo netušil, že se jedná o ten nejlepší hold hlavnímu organizátoru novodobých Valdštejnských slavností Bc. Josefu Dřevínkovi, který v srpnu 2006 zemřel.

Slavnosti v roce 2007 poprvé město Frýdlant organizovalo pod vedením Bc. Luďka Zelenky, vedoucího odboru kultury. Velkolepý víkendový svátek za báječného počasí a vydařeného progranu navštívilo celkem 32 tisíc lidí! Byl to úspěch, který byl odměnou dvacetičlennému organizačnímu týmu, jeho spolupracovníkům a dobrovolníkům.

V roce 2009 organizační tým pod stejným vedením poprvé vyčleňuje z programu samostatný dětský program, který probíhá na nádvoří frýdlantské radnice. Vynikající nápad, děti se zabaví v bezpečném prostředí stranou od davů lidí, neustále proudících centrem města. Vzniká tak ustálený formát slavností – hlavní program na náměstí, večerní sobotní program na zámku s pochodňovým průvodem a ohňostrojem, dětský program, historické bitvy, vojenské ležení a tržnice plná řemeslníků. Kvalitu slavností potvrzuje i návštěvnost – kolem 30 tisíc lidí.

Pro rok 2011 bylo typické skvostné počasí, báječný program, spoustu zážitků a prožitků, plno jídla a pití a také prostor na trochu klidu. To vše v osvědčeném formátu nabídl desátý, jubilejní ročník. Návštěvnost slavností byla stejná jako v roce 2009, tedy 30 tisíc návštěvníků, extrémně silná byla sobota. Na náměstí mezi stánky se téměř nedalo projít a i ulice byly lidmi zaplněné. Maximální zátěž zažilo náměstí při pochodňovém průvodu a při ohňostroji. Neděle byla na návštěvnost sice slabší, ale úžasně pohodová.

Rok 2013 opět přinesl několik novinek. Ročník s pořadovým číslem 11 vstoupil do druhé dekády s novým hlavním pořadatelem, Ing. Liborem Štromem, který převzal na frýdlantské radnici otěže kultury a cestovního ruchu po panu Zelenkovi. S vydatnou pomocí jednotlivých organizačních sekcí se opět podařilo připravit víkend plný akcí pro každého. A nejen to, slavnosti měly svého předskokana – páteční multižánrový festival „V podzámčí to žije!“ nabídl pestrý průřez tvorbou místních hudebních skupin. Samotný víkend byl tak nabitý programem, že bylo nemožné stihnout vše v jednom dni. Největší atrakcí a „tahákem“ byli vlajkonoši z italského Castiglion Fiorentino. Kromě doprovodu vévody a jeho vojska měli pro diváky připraveno několik samostatných vystoupení. Samozřejmostí byl již tradiční dětský program s barokním ateliérem a výstava dětských prací frýdlantských ZŠ – poprvé v zrekonstruované budově muzea Špitálek. Na závěr trochu statistiky. Na přípravách a samotné realizaci slavností se podílelo 116 osob. Na bezpečnost téměř 30 tisíc návštěvníků dbalo 20 policistů, 8 městských strážníků, 60 dobrovolných hasičů a 5 zdravotníků. V rámci třídenního programového maratonu vystoupilo téměř 650 účinkujících, z toho 530 vojáků. Poměrně vydatný déšť řádně vyděsil pořadatele v sobotu dopoledne, ale naštěstí se mraky rozpustily a slunečné počasí vydrželo až do závěru slavností.

V roce 2015 se město podrželo novinky z minulého ročníku, a sice pátečního multižánrového festivalu "V podzámčí to žije!", který nabídl koncerty převážně místních kapel. Hlavní hvězdou byla pak celorepublikově známá populární kapela MIG 21. Víkendový program sázel na tradiční, osvědčené a oblíbené věci. Bitvy po oba víkendové dny, pochodňový průvod, bohatý kulturní program na náměstí, vojenské ležení v parku, program na hradě a zámku, dětský program na nádvoří radnice a také výstavu v městském muzeu Špitálek. Novinkou bylo zapojení kostela Nalezení sv. Kříže do programu slavností i oživlá radnice v sobotu. Návštěvnost byla ovlivněna účastí českého reprezentačního hokejového týmu na mistrovství světa. I tak ale počty návštěvníků přesáhly dvacet tisíc. 

V roce 2017 navázal na osvědčený scénář slavností a slavná jména v pátečním programu festivalu "V podzámčí to žije". V tomto ročníku byli jeho hlavními hvězdami zpěváci Vlasta Horváth a Sebastian. Slavnosti ale přinesly i řadu novinek. Například řemeslné dílny v jinak nepřístupných prostorách bývalé mlékárny, které bavily děti i dospělé nebo sobotní velkolepý koncert na hlavním pódiu na náměstí. Město vsadilo na kapelu Corvus Corax, která hraje neo-středověkou hudbu ve velmi neobvyklých kostýmech a na autentické historické nástroje a udělalo dobře. Hudebníci svou šou dokázali rozproudit krev každému, kdo náměstí a v přilehlých ulicích byl. Další novinkou slavností roku 2017 byl lazaret v městském parku. Návštěvníci v něm mohli vidět dokonale vytvořená zranění, jako je průstřel nohy, sečné rány nebo utržené ucho či amputace ruky. Vše bylo dílem profesionálního maskéra se zdravotnickým vzděláním, který umí rány dokonale napodobit. Role raněných se ujali frýdlantští aktivní senioři. Díky jim za to.

Valdštejnské slavnosti v roce 2019 se nesly ve znamení významného výročí, a sice 25 let od obnovení původních oslav. Město Frýdlant vydalo u příležitosti výročí speciální barevnou publikaci nazvanou "25 let Valdštejnských slavností ve Frýdlantu", která byla během slavností pokřtěna. Vydána byla také speciální edice upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna, jejichž přední stranu zdobí zdařilý 3D reliéf s portrétem vévody a na zadní straně je znak Frýdlantu a také známé logo slavností v podobě vévodova knírku. Také v roce 2019 se slavnosti nesly v duchu tradičního scénáře, program byl opět třídenní. Pátek již tradičně patřil koncertům na náměstí T. G. Masaryka. Hlavními hvězdami byl liberecký zpěvák Jakub Děkan a zpěvačka Aneta Langerová se svojí kapelou. Sobotní a nedělní program už byl v historickém duchu a navázal na předchozí ročníky. Atrakce pro návštěvníky všeho věku a všech nátur byly rozmístěny po celém městě. Na náměstí čekal bohatý kulturní program, dobový jarmark, mířil sem pochodňový průvod a v sobotu zde mohli lidé vidět koncert kapely Bohemian Bards a pak skvělou světelnou tajemnou divadelní epizodu Albrechta za Valdštejna zakončenou ohňostrojem. V městském parku bylo opět vybudováno vojenské ležení, podruhé i s lazaretem, který provozovali místní senioři v dobových kostýmech a nově i s lazebnou, která návštěvníky nesmírně bavila. I tu si vzali pod svá křídla frýdlantští aktivní senioři. Už potřetí se do programu slavností zapojil také kostel Nalezení sv. Kříže, ve kterém probíhaly komentované prohlídky, koncerty či nedělní mše. Dalším místem, které hostí program slavností je hrad a zámek Frýdlant. V sobotu na něm proběhla oblíbená snídaně s vévodou Albrechtem z Valdštejna, večer pak divadlo a ohňová šou a od zámku se také směrem k náměstí vydal pochodňový průvod. Na nádvoří radnice byl připraven program speciálně pro děti, otevřeno bylo i městské muzeum Špitálek nebo muzeum v prostorách radnice a radniční věž, ze které mohli návštěvníci shlédnout na náměstí na čilý ruch slavností. Ani v roce 2019 pak nebyly slavnosti ochuzeny o tradiční bitvy, které se uskutečnily v sobotu a v neděli na louce za restaurací Na Rozcestí. Závěrem ještě jedno výročí, spojené se slavnostmi v roce 2019. V tomto roce uplynulo přesně 20 let od doby, co se role vévody Alberchta z Valdštejna na nich ujal herec Miroslav Kněbort. Slavnosti v roce 2019 přilákaly na 26 tisíc návštěvníků. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci Valdštejnských slavností 2019 podíleli!

V roce 2021 byly Valdštejnské slavnosti kvůli epidemické situaci zrušeny. Vládní opatření proti pandemii koronaviru byla totiž přísná a v době přípravy nebylo možné vůbec předjímat, jak bude pandemie postupovat. Město Frýdlant se proto rozhodlo slavnosti v tomto roce neuskutečnit. 

Jaké budou slavnosti v roce 2023? Nechme se překvapit.

Vytvořeno 5.2.2009 15:31:07 - aktualizováno 20.5.2019 15:39:24 | přečteno 18914x | Roman Műller
 

Fotogalerie

PER0493 VS2013
PER112411
PER096413
3 banner foto VS2019
PER0580 2015
PER073713
PER0936
PER 076715
PER 9866
PER9218 VS2013

Generální partneři

reapresslogofcCiS LOGOalbrecht bilaBENTELERZF logoLK Logotype PANTONE Red 032 C007 logotyp grainFSPGE

Mediální partneři

logotyp 2014 webHR CONTACT 2 barevny textCRo Liberec 100let kompozitni logo H CMYKliberecka drbna
 
 
load