Snídaně s vévodou přilákala na zámek stovky lidí

Několik stovek lidí si v sobotu dopoledne nenechalo na Státním hradu a zámku Frýdlant ujít obvyklou část Valdštejnských slavností, snídani s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Dva z nich si mohli dokonce na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je stolovat s tímto šlechticem.

Vévoda si totiž z davu vytáhl muže, který dorazil ve vlastním kostýmu, a ženu. Ty pak usadil ke svému stolu a pohostil je koláči a vínem. Posnídat tak měli možnost ve společnosti jeho a také hraběnky a hraběte Kinských. Po programu, který pro vévodu i návštěvníky připravily děti z místních základních škol, vyrazil vévoda i mezi přihlížející. Dle své tradice při povídání si s nimi nezapomněl ani verbovat  do svého vojska mladé muže. (mp)
Foto: mp