Vévoda se setkal s významnými hosty, prošel si tržiště a bojoval v bitvě

Foto: ja