Majitelé provozoven v ulicích navazujících na náměstí musejí počítat s omezením provozu

S omezením provozu musejí během Valdštejnských slavností 2017 počítat majitelé provozoven, které sídlí v ulicích navazujících na náměstí T. G. Masaryka v zóně dotčené uzávěrou. 

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZU

(informace pro majitele provozoven v zóně dotčené uzávěrou)

Město Frýdlant si Vás touto cestou dovoluje upozornit, že od pátku 19. května 2017 od 7.00 hodin do neděle 21. května 2017 do 19.00 hodin bude náměstí T. G. Masaryka a přilehlé ulice (viz mapka níže) zcela uzavřeno z důvodu konání Valdštejnských slavností 2017.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste si zásobování svých provozoven zajistili mimo tento vyhrazený termín, ve kterém nebude umožněn vjezd žádným vozidlům do vymezené zóny v souladu s platným povolením odboru dopravy MěÚ Frýdlant a Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Zároveň Vás upozorňujeme, že vstup do placené zóny nebude umožněn žádným osobám bez platné vstupenky. Pokud potřebujete pro sebe a své zaměstnance, kteří budou v době konání slavností pracovat ve Vaší provozovně, zajistit vstupenky, je třeba odevzdat jmenný seznam těchto osob na Turistické informační centrum (ve vestibulu radnice) nejpozději do 8. května 2017. V seznamu je třeba uvést ČP provozovny, jméno zaměstnance a doplnit razítkem a podpisem provozovatele. Zároveň do seznamu uveďte, které dny v době slavností bude provozovna otevřena. Zaměstnanci si pak mohou vyzvednout bezplatně vstupenku na Městském informačním centru oproti předložení občanského průkazu do 17. května 2017.

mapka VS uzavřené ulice