Návštěvní řád

Návštěvní řád Valdštejnských slavností (VS)

I. – Základní ustanovení


II. – Vstup a pobyt v placené zóně VS (PZ VS)

III. – Povinnosti návštěvníků v placené zóně VS

 

IV. – Zákazy

V prostorách PZ je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b) vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky

c) vnášet natlakované nádoby

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. soukromé prostory, pódium, prostory vyhrazené páskou)

e) házet předměty jakéhokoli druhu do prostor pro návštěvníky

f) používání otevřeného ohně

g) ničit zařízení a jeho vybavení

h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

i) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

j) vnášet jakékoliv symboly podporující politickou stranu či provádět politická shromáždění a agitace

k) provozovat jakýkoliv pochůzkový prodej, případně pochůzkové služby bez povolení MÚ

l) vstupovat se psem

m) vstupovat nebo vnášet koloběžky či kola

 

V. – Pořadatel

VI. – Odpovědnost za škody

 

VII. – Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 19. 05. 2023


Ing. Dan Ramzer v. r.
starosta města Frýdlant