V pátek bude Valdštejn besedovat se žáky a studenty

Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě jsou provázeny doprovodnými programy. Jedním z nich jsou disputace na zámku, kde se tento a minulý týden hovořilo o hudbě nebo o vojenství, které Albrechta z Valdštejna tak proslavilo.
Na odborné diskuse navazuje páteční program, kdy vévoda Albrecht z Valdštejna v podání Miroslava Kněborta ze Sdružení Bohém bude spolu se starostou města Danem Ramzerem procházet frýdlantské základní a střední školy a tam diskutovat s mladými lidmi o významu valdštejnské doby a o významu historie vůbec. Velký důraz bude kladen na důležitost vzdělání.

Je tedy možné, že občané i návštěvníci Frýdlantu uvidí vévodu Valdštejna, jak se dopoledne pohybuje po Frýdlantě a odpoledne jak dohlíží na příjezd trhovců a také válečníků. Ti budou na dvou místech: v městském parku, kde ve stanech bude přebývat císařské vojsko, a na bojišti nedaleko motelu Daniela budou v padesáti dvou stanech „Švédové“. Zvídaví obyvatelé města a jejich hosté budou moci ležení pozorovat, bojovníky navštívit a pobesedovat s nimi.

Sobotní program slavností začne před devátou hodinou verbování na náměstí před radnicí a hned poté kulturním programem na hlavním pódiu. Od půl desáté snídá vévoda Valdštejn se svou družinou na nádvoří frýdlantského zámku, což návštěvníci slavností rádi uvidí.

Před jedenáctou hodinou bude na náměstí přivítán patron Valdštenských slavností 2009 ve Frýdlantě MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR a senátor za Liberecko a další významní hosté.

Pak už všichni budou očekávat příjezd Valdštejna a jeho vojsk do Frýdlantu. Slavnosti budou oficiálně zahájeny po jedenácté hodině. Přejeme jim hladký průběh a mnoho spokojených návštěvníků!

Foto: MUDr. Miloslav Ferles, VS 2007
Frýdlant 14/05/09
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU a tisková mluvčí VS 2009, 482 464 066, 728 406 154