Program ramowy

Ramowy program Waldsztejnowskich uroczystości 2009

Program Waldsztejnowskich uroczystości w roku 2009 obejmuje mniej więcej trzy samodzielne części: kulturalny program, międzynarodowe bitwy historyczne i program dla dzieci.

Kulturalny program przeważnie odbędzie się na rynku T.G. Masaryka wprost przed miejskim ratuszem. W bieżącym roku miałoby dojść do powiększenia liczby miejsc konania kulturalnych akcji Waldsztejnowskich uroczystości; miejsce konania rozszerzą się o pomieszczenia w zamku frydlanckim. Na jego podwórzu w sobotę wieczorem państwo będą mieć okazję, już tradycyjnie, zwiedzać spektakl. W sobotę przed południem wojewoda, tak samo jak w zeszłym roku, zanim się wybierze na podróż w kierunku frydlanckiego ratusza, zje śniadanie i przyjmie zastępców poddanych.

vs071

Główna część całego programu Waldsztejnowskich uroczystości odbędzie się (w sobotę i w niedzielę od godziny 9) na podium umieszczonym na rynku T.G. Masaryka przy ratuszu. Plac ten stanie się znów istotnym centrum wszystkich akcji: wprost na nim i w przyległych uliczkach będzie się znajdować targowisko, uroczystości na tym placu otworzy swoim przyjazdem wojewoda Waldsztejn ze swą ekipą, w sobotę wieczorem będą tutaj uroczystości kulminować korowodem z pochodniami i sztucznym ogniem. W niedzielę o godzinach popołudniowych z terenu tego placu Waldsztejn ze swoimi najwierniejszymi opuści miasto. Owszem tą akcją Waldsztejnowskie uroczystości nie skończą! Na podium wystąpi na cześć wojewody Albrechta Waldsztejna zespoły muzyczne.

vs092 

Międzynarodowa bitwa historyczna odbędzie się tradycyjnie na łące za motelem Daniela w pobliżu szosy, która prowadzi od miasta Frýdlant do przejścia granicznego Polskiej Republiki w Habarticach. W sobotę o godzinie 15 bitwa rozpocznie i państwo mogą oglądać dekorację jednostek wojskowych w miejscu bitwy. W niedzielę bitwa rozpocznie o godzinę wcześniej, ale defilada jednostek wojskowych odbędzie się na rynku na zakończenie Waldsztejnowskich uroczystości.

vs093

Program dla dzieci zostanie przygotowany od jutra w sobotę i w niedzielę i to w pomieszczenich: podwórze frydlanckiego ratusza, w sobotę potem o tym samym czasie odbędzie się rękodzielny program w Domu Dzieci i Młodzieży. Na podwórzu dzieci będą mogły, oprócz produkcji drobnych przedmiotów, zwiedzać program przeznaczony tylko dla nich. Sam wojewoda wyróżni dzieci na głównym podium wartościowymi nagrodami za najlepsze prace ręczne.

Poboczne programy rozpoczną już na początku maja, kiedy zamierzamy przeprowadzić na zamku frydlanckim dwa wykłady historyczne (dysputacje) na temat doba Albrechta Waldsztejna, tym razem poświęcone będą problematyce wojennej. Już w ramach Waldsztejnowskich uroczystości odwiedzi w piątek 15 maja wojewoda ze swą ekipą szkoły frydlanckie. W sobotę państwo mogą na ratuszu frydlanckim spędzić Muzealną noc, bilet wstępu (tak samo jak podczas całych uroczystości) nie będzie się płacić. Na podwórzu ratusza zostanie w sobotę przed południem wykonany chrzest książki „Przewodnik Frydlancki“. W niedzielę od godziny 10 państwo mogą za uczestnictwa wojewody brać udział w uroczystej mszy w kościele Nalezení sv. Kříže. O tej samej godzinie rozpocznie w pomieszczeniach podstawowej szkoły Purkyňova drugi rocznik turniej a szachowego „Memoriál Josefa Dřevínka“, obecny będzie i wojewoda.

Szczególny program uroczystości będziemy publikować później, ale jeszcze zawczasu :-).

(lz)