Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

Na czas Święta Wallensteina 2013 podjęto wiele działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, przybędą posiłki dla policjantów, funkcjonariuszy straży miejskiej i strażaków, ale pomimo to każdy zwiedzający powinien zadbać, aby zachowywać się w sposób odpowiedzialny i chronić swoje bezpieczeństwo a przede wszystkim bezpieczeństwo swoich dzieci!

W czasie Święta Wallensteina w Frýdlancie w dniach 17-19 maja 2013 roku będą na terenie miasta podwojone patrole funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Nad bezpieczeństwem będą też czuwać strażacy i ich patrole przeciwpożarowe.

Przyjęto nawet całkowicie wyjątkowe rozwiązania na rynku (Plac T. G. Masaryka), na którym odbędzie się główny program kulturalny oraz kiermasz. Przez środek rynku, od ul. ČSA do ul. Míru, będzie pozostawiona wolna przestrzeń o szerokości 3,5, korytarz służący do ewentualnego przejazdu pojazdów zintegrowanego systemu ratownictwa. "Zwiedzający będą mogli przechodzić przez ten korytarz tylko po obwodzie rynku," wyjaśnia burmistrz miasta Dan Ramzer.

Szczegółowe działania podjęto także na czas korowodu z pochodniami oraz pokazy ogni sztucznych, które odbędą się w sobotni wieczór i w sobotnią noc. Korowód będzie szedł tradycyjnie od Zamku i Pałacu Frýdlant do rynku pod ratusz. Płonące pochodnie będą nieść tylko wykonawcy, czyli żołnierze! Pozostali pozostawiają swoje lampiony w domu i będą tylko patrzeć. A będzie co oglądać! Parada pięciuset żołnierzy to już nielada widowisko! Ognie sztuczne będą wystrzeliwane z ratusza i pobliskiego domu handlowego SEVER.

Kolejną nowością będzie punkt medyczny w ratuszu. Na parterze budynku ratusza będą dwie pielęgniarki, które w oba dni weekendu od godziny 10 do 16 udzielą pomocy medycznej każdemu potrzebującemu.
Osoby, które w czasie Święta "nadużyją" alkoholu w stopniu większym, niż jest dopuszczalne i zdrowe, mogą zostać przewiezione do sali wytrzeźwień do szpitala w Frýdlancie, gdzie będą przygotowani również na takie sytuacje.

Burmistrz miasta Dan Ramzer mocno apeluje do wszystkich uczestników Święta, aby konsekwentnie przestrzegali zaleceń organizatorów i jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa oraz dbali o bezpieczeństwo własne i innych osób. Tylko w ten sposób również XI Święto Wallensteina w Frýdlancie obejdzie się ponownie bez poważniejszych obrażeń i szkód na mieniu!
Foto: Radek Petrášek, r. 2011
Frýdlant 14/05/2013